کارمزد تراکنش بیش‌ترین درآمد را در یک سال گذشته برای شرکت به پرداخت به ارمغان آورده است که به میزان 60 درصد درآمد یک سال گذشته این شرکت است.

به گزارش بورس امروز، شرکت به پرداخت ملت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۳۹۹ موفق به شناسایی درآمد ۲۶ هزار و ۷۶۰ میلیارد ریالی شد. این درآمد نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد ۲۹ درصدی همراه بوده است. در ادامه سهم گروه‌های خدماتی این شرکت را از درآمد ایجاد شده به نمایش گذاشته شده است.

کارمزد تراکنش بیش‌ترین درآمد را در یک سال گذشته برای شرکت به پرداخت به ارمغان آورده است که به میزان ۶۰ درصد درآمد یک سال گذشته این شرکت است. دومین عملکرد پر درآمد این شرکت به پشتیبانی پایانه‌ها اختصاص دارد که به میزان ۱,۴۲۸ میلیارد ریال است. درآمد حاصل از تولید نرم افزار پس از سایر در جایگاه دومین بخش کم درآمد از بین خدمات ارائه شده در یک سال گذشته است.

این عملکرد نشان می‌دهد که تقاضای خدمات تراکنش نسبت به سایر خدمات متقاضای بیشتر و پایدارتری را برای شرکت به همراه دارد. در ادامه روند کسب درآمد این شرکت را طی ۵ سال گذشته مشاهده می‌کنیم.

روند کسب درآمد شرکت به پرداخت اگر چه در سال ۱۳۹۶ یک جهش بالایی را نسبت به سال گذشته خود کسب کرد اما در ادامه از رشد پایداری برخوردار بود که حکایت از دریافت سهم مشخصی از بازار خدمات ارائه شده دارد. در این بین رشد سال ۱۳۹۹ پس از رشد قابل توجه ۱۳۹۶ بالا بوده است؛ چرا که در این دوره استفاده از خدمات الکترونیکی به دلیل شیوع کرونا افزایش یافته و اهمیت خدماتی همچون تراکنش، و خرید شارژ به صورت اینترنتی و الکترونیکی بیشتر شده است. در شکل زیر روند جزء به جزء خدمات ارائه شده در چند سال اخیر را مشاهده می‌کنیم.

همان طور که مشاهده می‌کنید، عمده درآمد حاصل در طی سال‌های اخیر ناشی از خدمات شارژ و تراکنش بوده است. باتوجه به اینکه در سال ۱۳۹۶ شاهد یک جهش در رشد درآمد نسبت به ۱۳۹۵ بوده ایم، عمده این رشد ناشی از افزایش تقاضای خدمات شارژ و پشتیبانی پایانه‌ها است. علاوه بر این، تولید نرم افزار با وجود نوسان در چند سال گذشته همواره در محدوده خاصی برای شرکت درآمد ایجاد کرده است.

در نهایت باید افزود که خدمات الکترونیکی شرکت به پرداخت به دلیل اهمیت روز افزون زمینه افزایش تقاضا را داشته که در یک سال گذشته به دلیل اپیدمی کرونا و محدودیت‌های ورود و خروج افراد، استفاده از خدمات الکترونیکی اهمیت خود را نشان داده‌اند.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز