یک پیشکسوت بازار سرمایه گفت: برای تغییر دامنه نوسان، باید حجم مبنا نیز که به واسطه دامنه نوسان منفی 2 و مثبت 6 درصدی تغییر کرده بود، مجدد تغییر کند.

علیرضا عسکری مارانی در گفت و گو با بورس امروز، درباره اجرای دامنه نوسان نامتقارن گفت: سازمان بورس نباید اقدام به اجرای دامنه نوسان نامتقارن می کرد زیرا اجرای این طرح به معنای در صف نگه داشتن فروشندگان بود و زمانی که این طرح برداشته شود، تا مدتی سهامدارانی که می خواهند سهام خود را بفروشند، اقدام به فروش کرده و بازار منفی خواهد بود.

وی افزود: در حال حاضر در میان ۸۰۰ نمادی که در بازار سرمایه حضور دارند، بیش از نیمی از آنها، معاملات چندانی ندارند و قیمت آنها تغییری نکرده است. این در حالی است که اگر دامنه نوسان باز شود، فروشندگان این سهم ها اقدام کرده و همه آنها ریزش خواهند داشت.

این پیشکسوت بازار سرمایه یادآوری کرد: سازمان بورس حجم مبنای بازار را نیز در این طرح دستکاری کرده و باید بتواند آن را اصلاح کند.

عسکری مارانی با بیان اینکه توقف طرح دامنه نوسان نامتقارن اقدام مثبتی است، تصریح کرد: مهم ترین اصل نقدشوندگی بازار است که بازمی گردد.