شرکت سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری از افزایش 45 درصدی سود خود خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت گروه مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی کشوری در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اواخر آذر ماه سال ۹۷ به ازای هر سهم ۱۸,۱۵۴ ریال سود محقق کرده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵% افزایش داشته است.

«ومدیر» با سرمایه ثبت شده ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه منتهی به اواخر آذر ماه سال ۹۷  مبلغ ۱,۸۱۵,۴۲۶ میلیون ریال سود محقق کرده است.

  • منبع خبر : کدال