شرکت سرمایه گذاری غدیر از افزایش 100 درصدی درآمد خود از محل واگذاری سهام طی اسفند ماه سال 99 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.

به گزارش بورس امروز، شرکت سرمایه گذاری غدیر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ از محل واگذاری سهام ۲,۸۷۷,۹۵۴ میلیون ریال درآمد داشته که نسبت به عملکرد ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش داشته است

«وغدیر» با سرمایه ثبت شده ۷۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۳ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ از محل سود سهام محقق شده درآمدی حاصل نکرده که نسب به مدت مشابه سال قبل سودی محقق نکرده است

شرکت در انتهای اسفند ماه چندین شرکت با بهای تمام شده ۶۵,۲۱۱,۱۳۴ میلیون ریال در پرتفوی بورسی خود داشته که با رشد ۱۵۳۵ درصد به مبلغ ۱,۰۶۶,۴۱۳,۶۹۶ میلیون ریال رسیده است.