نماد مذکور در قالب تکمیل یک حرکت پنج موجی بلند مدت صعودی ، بنظر موفق به اتمام موج چهار اصلاحی مثلث گونه گشته و در صورت حفظ محدوده ۵۲۸ تومان ، عبور از بازه قله تاریخی قطعی بنظر می رسد.

بابک افشار کارشناس بازارسرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: نماد پتایر از جمله نمادهایی به شمار می‌رود که از حیث میزان افزایش تناژ تولید و نرخ محصولات ، پتانسیل های بنیادین بالقوه ای داشته و از منظر تکنیکال در وضعیت مناسبی به سر می‌برد.

وی افزود: نماد مذکور در قالب تکمیل یک حرکت پنج موجی بلند مدت صعودی ، بنظر موفق به اتمام موج چهار اصلاحی مثلث گونه گشته و در صورت حفظ محدوده ۵۲۸ تومان ، عبور از بازه قله تاریخی قطعی بنظر می رسد.

کارشناس بازارسرمایه در انتها اشاره کرد: اهداف میانمدت پیش روی پتایر در قالب موج پنج از سه مفروضه ، بترتیب بازه های ۶۹۰ الی ۱۰۰۰ و ۱۳۰۰ الی ۱۶۵۰ خواهد بود.

بیشتر بخوانید:  تامین مالی جمعی از سوی فرابورس برای بنگاههای تولیدی آغاز شد