شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین در سال 99 میزان فروش و سود نسبت به دوره مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری نگین طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به اواخر دی ماه سال ۹۹ معادل ۱۶۱,۹۱۶ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

«توسن» با سرمایه ثبت شده ۲,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱ ماهه سال مالی منتهی به اواخر آذر ماه سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۶۱,۹۱۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

  • منبع خبر : کدال