شرکت زغال سنگ پروده طبس از کاهش 22 درصدی فروش خود در آخرین ماه سال 99 خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت زغال سنگ پروده طبس طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ معادل ۱,۶۲۲,۰۶۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه ماه قبل ۲۲ درصد کاهش داشته است.

«کزغال» با سرمایه ثبت شده ۲,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۱۴,۳۱۴,۵۶۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه ماه قبل ۱۳ درصد رشد داشته است.

  • منبع خبر : کدال