شرکت معدنی دماوند با انتشار گزارش عملکرد یک ماهه خود منتهی به 29 اسفند 99، از افزایش 103 درصدی میزان فروش خود در سال 99 نسبت به سال های گذشته خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت معدنی دماوند طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ معادل ۲۲۲,۳۰۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۶۷ درصد افزایش داشته است.

«کدما» با سرمایه ثبت شده ۳۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۴۲۷,۸۸۸ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۳ درصد رشد داشته است.

  • منبع خبر : کدال