بانک ملت تراز مثبت 71 درصدی را در سال 99 ثبت کرده است.

به گزارش کدال بورس امروز، بانک ملت طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به اواحر اسفندماه سال ۹۹ از محل سود تسهیلات خود ۶۵,۵۱۱,۷۴۲ میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ ۵۵,۲۳۷,۲۷۴ میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.

بانک در این ماه تراز مثبت %۱۹ را ثبت نموده است.

وبملت با سرمایه ثبت شده ۲۰۷,۰۴۲,۸۶۲ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به  اواخر اسفند ماه سال ۹۹ از محل سود تسهیلات مبلغ ۴۰۶,۳۵۶,۵۲۳ میلیون ریال درآمد داشته و مبلغ ۲۳۷,۸۱۲,۸۸۸ میلیون ریال سود سپرده پرداخت نموده است.

بانک طی عملکرد تجمیعی تراز مثبت %۷۱ را ثبت نموده است.

  • منبع خبر : کدال

بیشتر بخوانید: اخبار نماد وبملت