در این پادکست؛ به بررسی تحلیلی صنعت خودرو، پرداخته شده است.

بررسی تحلیلی صنعت خودرو،با اجرای بابک صدرایی کارشناس خودرویی

صنعت خودرو در ایران به صورت مستقیم و غیر مستقیم ریشه ارزی دارد پس در نتیجه نوسانات ارز بر قیمت خودرو تاثیر گذار است.علی الخصوص که بازار آزاد خودرو هم،از این قضیه بی بهره نیست.

بیشتر بخوانید:  نگاه ویژه به بازار سرمایه با شعار سال 1400