شرکت معدنی و صنعتی چادرملو با انتشار گزارش ماهانه عملکرد منتهی به 30 اسفند 99 از افزایش میزان فروش خود در آخرین ماه سال 99 خبر داد.

به گزارش بورس امروز، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ معادل ۳۲,۲۰۴,۲۲۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۳۱۴ درصدی افزایش داشته است.

«کچاد» با سرمایه ثبت شده ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۲ ماهه سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ مبلغ ۲۵۵,۵۰۳,۷۴۹ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶۴ درصدی رشد داشته است.

  • منبع خبر : کدال