مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار گفت: شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی (وبانک) تنها کامپلمنتی بانک کشور است که با وجود رشد آهسته سودآوری خود در بازار سرمایه، توانسته است جذابیت خود را در بازار سرمایه حفظ کند و برای سرمایه گذاری به ویژه دربازه زمانی بلند مدت، بسیار جذاب باشد.

 

یاور میرعباسی در گفت و گو با خبرنگار بورس امروز، درباره وضعیت نماد «وبانک» در بازار سرمایه گفت: «وبانک» تنها کامپلمنتی بانکی کشور است که برخی آن را محدودیت تلقی می کنند اما تفاوت های مهمی با باقی کامپلمنت های بازار سرمایه دارد. برخی معتقدند که «وبانک» رشد بسیار آهسته ای دارد که به عقیده بنده اینطور نیست و تاکنون «وبانک» رشد بسیار خوبی داشته است. اما اگر بخواهیم «وبانک» را با رشد باقی کامپلمنت ها بازار سرمایه مقایسه کنیم، رشد آهسته «وبانک» چندان اتفاق بدی نیست زیرا این نماد چندان نوسانات بالایی نداشت و توانست جذابیت خود را در بازار حفظ کند و ریسک پایینی برای سرمایه گذاران داشته باشد.

وی ادامه داد: همپنین پتروشیمی ها زیرمجموعه «وبانک» نیز همین روند را داشتند. در حوزه شوینده ها نیز «بهشهر» جذابیت های لازم را دارد و هر اتفاقی که در حوزه ارز برای این مجموعه رخ بدهد، بر جذابیت آنها خواهد افزود. زیرا اکثریت مجموعه «وبانک» با ارز دولتی فعالیت می کنند و در صورتی که نرخ ارز کاهش پیدا کند، آنها چندان لطمه نخواهند خورد و اگر نرخ دولتی افزایش یابد، میزان فروش آنها افزایش خواهد یافت؛ در نتیجه به تناسب سود این مجموعه ها، مجموعه شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی نیز سودآور خواهد بود.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری مدیریت سرمایه مدار توضیح داد: اگر بخواهیم از نظر NAV نگاه کنیم، «وبانک» پایین ترین نسبت Pبه E را نسبت به شرکت های فعال در بازار سرمایه داشته است و همین امر منجر شده است که برای سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری بلندمدت بسیار جذاب باشد و بتواند بخش مهمی از سود خود را از صنایع سودآور به دست بیاورد.

میرعباسی اضافه کرد: همچنین در هنگام ریزش بازار، با وجود اینکه «وبانک» بسیار ارزنده است و محق چنین ریزش قیمتی نبود؛ اما ریزش مناسبی داشت و توانست جذابیت خود را در بازار سرمایه حفظ کند.