صنعت فولاد از متخصصین بسیار خوبی برخوردار و سطح تکنولويی تولید فولاد در کشور در حد قابل قبولی افزایش یافته و می توانیم این صنعت را صنعتی خودکفا بنامیم .

محمود نوریان مدیرعامل چادرملو در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: صنعت فولاد از جمله صنایع مادر کشور است که در اقتصاد، اشتغالزایی و فراهم آوردن درآمد ارزی  نقش بی بدیلی داشته  و یکی از مهمترین صنایع در کشور محسوب می شود. این صنعت تا به آنجا پیش رفته است که بسیاری از کارشناسان بر این باورند که صنعت فولاد کشور می تواند جایگزین صنایع نفتی شود. این گروه لازمه وقوع چنین شرایطی را توسعه صنعت فولاد می داند و بر این باورند که مزیت های بسیاری در این جایگزینی نهفته است.

وی افزود: بر این اساس در صنعت فولاد برخلاف آنکه در صنعت نفت، که با خام فروشی ثروت نسل های آینده پیش فروش و صرف امور جاری کشور می شود، ارزش افزوده  ایجاد می شود. در این میان می توان با استفاده از درآمدهای نفتی در امور عمرانی و صنعتی کشور شرایط ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد کشور مهیا و دارایی های نسل های آینده را در جهت صحیح استفاده کرد. یکی از امور توسعه صنعت فولاد در کشور است که مانع از هدررفت سرمایه نسل های آینده می شود و در جهت رشد و شکوفایی کشور مصرف خواهد شد.

مدیرعامل چادرملو خاطرنشان کرد: خوشبختانه صنعت فولاد از متخصصین بسیار خوبی برخوردار و سطح تکنولويی تولید فولاد  در کشور در حد قابل قبولی افزایش یافته و می توانیم این صنعت را صنعتی خودکفا بنامیم . در این میان اگر چه تحریم های اعمال شده نتوانستند تاثیر زیادی بر این صنعت بگذارند اما در برخی از موارد ازجمله  تحویل به موقع تولیدات صادراتی، انتقال پول یا تهیه تجهیزات اولیه ممکن مشکلاتی را ایجاد کنند.

بیشتر بخوانید:  سهام ۵ شرکت مشمول رفع گره شد

نوریان اشاره کرد: این درحالی است که حتی بعد از تحریم ها بسیاری از مشتریان اروپایی این صنعت همچنان همکاری خود را با ایران ادامه داده و در انتظار تولیدات فولادی ایران هستند. از این رو با  نگاه به اروپا و   حل مشکل ساز و کارهای مالی می توان راه های جدیدی را در مسیر صنعت فولاد ترسیم کرد.

مدیرعامل چادرملو در انتها اضافه کرد: یکی از مشکلاتی در این زمینه احساس می شود قیمت گذاری های دستوری دولت بر محصولات فولادی است که خود گره ای به گره مشکلات موجود می افزاید و از جمله اقداماتی است که نتیجه عکس خواهد داد. تجربه نشان می دهد که هیچگاه مصرف کننده نهایی از این اقدامات منتفع نشده و سودچنین تصمیماتی  به جیب دلال ها  می رود. از سوی دیگر بازگشت ارز به سامانه نیما نیز باید به گونه طراحی شود تبادل ارز بدون مشکل برای تولید کنندگان انجام شود و آنها بتوانند نیازهای خود  در زمینه تجهیز به تکنولوژی روز، تامین قطعات را فراهم آورند.