١/٢١درصد سهام شرکت پتروشیمی اصفهان به قیمت پایه هر سهم ١۴۶،٠٠٠ ریال در تاریخ ٢٠ اسفند ماه عرضه عمده می شود.

به گزارش بورس امروز، ١/٢١درصد سهام شرکت پتروشیمی اصفهان به قیمت پایه هر سهم ١۴۶،٠٠٠ ریال در تاریخ ٢٠ اسفند ماه عرضه عمده می شود.

  • منبع خبر : بورس 24