فروش شرکت تاید واتر خاورمیانه طی عملکرد یک ماهه منتهی به 30 بهمن‌ماه سال جاری نسبت به مشابه سال قبل رشد 111 درصدی را تجربه کرده است.

به گزارش بورس امروز، شرکت تاید واتر خاورمیانه طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه سال جاری معادل ۴۰۵,۰۰۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۱۱ درصد افزایش داشته است.

«حتاید» با سرمایه ثبت شده ۱,۹۵۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه سال جاری مبلغ ۴,۶۴۸,۶۶۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱۹ درصد رشد داشته است.

  • منبع خبر : کدال