شرکت پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) طی عملکرد یک ماهه منتهی به 30 بهمن امسال توانست فروش خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل 56 درصد افزایش دهد.

به گزارش بورس امروز، شرکت پتروشیمی شازند (پتروشیمی اراک) طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن امسال معادل ۱۳,۶۶۴,۸۹۲ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۱۰۶درصدی افزایش داشته است.

«شاراک» با سرمایه ثبت شده ۸,۰۶۴,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه امسال مبلغ ۹۶,۶۸۲,۷۰۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۶ درصد رشد داشته است.

  • منبع خبر : کدال