مدیر کل ارتباطات همراه اول اعلام کرد همراه اول مشمول مصوبه امروز مجلس مبنی بر افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از اپراتورها نیست.

به گزارش بورس امروز، توئیت مدیرکل ارتباطات همراه اول در خصوص مصوبه امروز مجلس خطاب به مشترکان و سهامدارن این اپراتور نوشت:

«با توجه به اعلام نائب رئیس محترم مجلس مبنی بر اینکه افزایش ۱۰ درصدی حق السهم دولت از اپراتورها در قراردادهایی که در سال ۱۴۰۰ به پایان می رسد اعمال خواهد شد و نظر به اینکه تاریخ اعتبار پروانه همراه اول ۲۹ تیر ۱۴۰۲ است، همراه اول مشمول مصوبه امروز مجلس نیست.»