شرکت دامداری تلیسه 223.523 میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل 81% افزایش داشته است.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت دامداری تلیسه طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به اواخر بهمن ماه سال ۹۹ معادل ۲۲۳.۵۲۳ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۸۱% افزایش داشته است.

«تلیسه» با سرمایه ثبت شده ۴.۹۹۳.۹۴۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۰ ماهه سال مالی منتهی به اواخر دی ماه مبلغ ۱.۶۸۴.۹۷۱میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۱% رشد داشته است.

  • منبع خبر : کدال