شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان در نظر دارد با فراهم نمودن مقدمات ورود شرکت به بازار سرمایه اقداماتی انجام هد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت مهندسی و پویش ساخت ذوب آهن اصفهان سرمایه خود را از مبلغ ۱۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۷۵۰۰۰۰ میلیون ریال افزایش می دهد. این شرکت در افزایش سرمایه ۷۴% درصدی خود در نظر دارد اصلاح ساختار مالی، اجرای پروژه تولید ریل راهنمای آسانسور، فراهم نمودن مقدمات ورود شرکت به بازار سرمایه، افزایش سرمایه در گردش و بهبود نسبت مالکانه را انجام دهد.

  • منبع خبر : کدال