کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که بازار سرمایه امروز (سه شنبه پنجم اسفندماه) با توجه به روند معاملات روز گذشته، با روندی نزولی همراه خواهد بود.

به گزارش بورس امروز، مهدی سماواتی کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار در یک شوک بزرگ قرار گرفته و منفی ها مربوط به سهم خاصی نیست و مربوط به کلیت بازار است.

وی افزود: در حال حاضر سهامداران منتظرند ببینید چه اتفاقی در موضوع برجام و توافق رخ می دهد.

این کارشناس بازار سرمایه گفت: نکته دیگری که بازار را تحت تاثیر خود قرار داده اختلافات مجلس با دولت است. مجلس با نفوذی که در بعضی از شرکت های بزرگ بازار دارد، اجازه جمع آوری صفوف فروش را نمی دهد اما پیش بنی می شود امروز شاهد جمع آوری بعضی از صفوف فروش باشیم.