شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی عملکرد یک‌ماهه منتهی به 30 بهمن‌ماه امسال خود 34 درصد رشد را تجربه کرده است.

به گزارش بورس امروز، شرکت تأمین سرمایه بانک ملت طی عملکرد یک‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه سال جاری معادل ۴۷۴,۴۳۱ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک‌ماهه مشابه سال قبل ۳۴ درصد افزایش داشته است.

«تملت» با سرمایه ثبت شده ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به اسفندماه ۹۹ مبلغ ۵,۲۲۵,۸۶۱ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۸ درصد رشد داشته است.

.

  • منبع خبر : کدال