شرکت پتروشیمی زاگرس در دوره یک‌ماهه منتهی به 30 بهمن‌ماه 1399 نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل 7725.56 درصد افزایش درآمد داشته است.

به گزارش بورس امروز، شرکت پتروشیمی زاگرس در دوره یک‌ماهه منتهی به ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹، مبلغ ۹۷۰ میلیارد تومان درآمد داشته است که ۹.۸۴ درصد آن مربوط به فروش داخلی و ۹۰.۱۶ درصد آن مربوط به کل صادرات شرکت است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۱۵.۱۲ درصد کاهش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۱۱.۷۷ درصد کاهش داشته است.

شرکت نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۷۷۲۵.۵۶ درصد افزایش درآمد داشته است.

 

از ابتدای سال مالی تا پایان تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹

جمع درآمدها (فروش محصولات) شرکت در این دوره ۱۲,۶۰۸.۹ میلیارد تومان است و این در حالی است که جمع درآمد در دوره مشابه سال قبل برابر با ۷,۱۴۰.۴ میلیارد تومان بوده که ۷۶.۵۹ درصد افزایش‌یافته است.

شرکت در این دوره ۵۶۸.۹ میلیارد تومان فروش داخلی داشته است و این در حالی است که در مدت مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۳۷۹.۶ میلیارد تومان بوده که ۴۹.۸۶ درصد، درصد افزایش‌یافته است.

شرکت در این دوره ۱۲,۰۴۰.۱ میلیارد تومان صادرات داشته است و این در حالی است که در دوره مشابه سال قبل این مقدار برابر با ۶,۷۶۰.۸ میلیارد تومان بوده که ۷۸.۰۹ درصد افزایش‌یافته است.

  • منبع خبر : کدال

بیشتر بخوانید: اخبار پتروشیمی زاگرس