جمع درآمدهای فروش شرکت توسعه حمل‌ونقل ریلی پارسیان از ابتدای سال مالی تا تاریخ 30 بهمن‌ماه 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل 77.31 درصد افزایش‌یافته است.

به گزارش بورس امروز، شرکت توسعه حمل‌ونقل ریلی پارسیان در دوره یک‌ماهه منتهی به بهمن‌ماه ۱۳۹۹، مبلغ ۲۶.۹ میلیارد تومان درآمدهای مربوط به فروش و ارائه خدمات داشته است.

درآمد شرکت در این دوره نسبت به ماه قبل ۵.۰۱ درصد افزایش و نسبت به میانگین ماه‌های قبل ۴۵.۶۹ درصد افزایش داشته است.

شرکت نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۷۴.۸ درصد افزایش درآمد داشته است.

از ابتدای سال مالی تا تاریخ ۳۰ بهمن‌ماه ۱۳۹۹ جمع درآمدهای مربوط به فروش و ارائه خدمات شرکت در این دوره برابر با ۱۱۹.۹ میلیارد تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷۷.۳۱ درصد افزایش‌یافته است.

  • منبع خبر : کدال