شرکت لیزینگ رایان سایپا طی عملکرد 11 ماهه منتهی به 30 اسفندماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد کاهش درآمد فروش داشته است.

به گزارش بورس امروز، شرکت لیزینگ رایان سایپا طی عملکرد یک ماهه منتهی به ۳۰ بهمن ماه ۹۹ معادل ۵۷۶,۸۵۸ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده که نسبت به دوره یک ماهه مشابه سال قبل ۵ درصد افزایش داشته است.

«ولساپا» با سرمایه ثبت شده ۹,۰۴۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۱۱ ماهه سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه امسال مبلغ ۵,۵۳۸,۵۴۴ میلیون ریال درآمد فروش داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد کاهش داشته است.

  • منبع خبر : کدال

بیشتر بخوانید: اخبار نماد ولساپا