شرکت کشت و دام قيام اصفهان در 9 ماهه نسخت سال جاري توانست درآمد عملياتي 2 هزار ميليارد ريالي را با رشد 38 درصدي نسبت به دوره مشابه سال گذشته کسب کند.

به گزارش بورس امروز، شرکت کشت و دام قیام اصفهان در ۹ ماهه نسخت سال جاری توانست درآمد عملیاتی ۲ هزار میلیارد ریالی را با رشد ۳۸ درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته کسب کند. نتیجه عملیات ۹ ماهه این شرکت کسب سود ۴۱۷ میلیاردی با رشد ۳ درصدی نسبت به د وره مشابه سال گذشته است.

لازم به ذکر است که درآمد ۹ ماهه سال جاری نسبت به کل درآمد سال مالی گذشته نیز رشد ۲.۲ درصدی داشته است. لذا باتوجه به فاصله اندک سود ناخالص این دوره نسبت به سال مالی ۱۳۹۸ انتظار افزایش قابل توجهی در پایان سال جاری نسبت به سال ۱۳۹۹ داریم.

محصولات شرکت «زقیام» که براساس نرخ بازار به فروش میرسند در سال جاری به دلیل رخدادها و بحرانهایی همچون ششیوع کرونا، که منجر به افزایش تورم در داخل و خارح از کشور شد، با رشد قیمتی مطلوبی رو به رو شدند که نتیجه آن کسب سود ناخالص مذکور شد. علاوه بر این شرکت برای ۳ ماهه پایان سال جاری با ارائه دو پیش دسته پیش بینی حجم و مبلغ فروش ۳ ماهه پایانی خود را به شرح زیر برآورد کرده است.

طبق برآورد بدبینانه شرکت از فروش ۳ ماهه پایان سال جاری انتظار کسب سود ۲۰۳ میلیارد ریالی و در صورت خوشبینانه انتظار کسب سود ۲۰۷ میلیارد ریالی را خواهیم داشت.

علاوه بر عملیات جاری و مزایای کسب شده در ۹ ماهه نخست، شرکت برای توسعه فعالیت خود طرح احادث گاوداری را در دستور اجرا قرار داده است. نتایج حاصل شده از یک میلیارد هزینه تا کنون به ۱۵ درصد پیشر فت فیزیکی منتهی شده است. باتوجه به برآورد رشد ۱۰ درصدی این طرح تا پایان سال جاری، انتظار  داریم طرح مذکور تا پایان مهر ماه سال ۱۴۰۲ به بهره برداری برسد. نتیجه اجرای این طرح افزایش ظرفیت بخش دامداری «زقیام» خواهد بود.

درصورتی که طرح مذکور در زمان تعین شده به بهرهبرداری برسد شرکت امکان تولید ۳ هزار رأس دام با ظرفیت تولید ۱۲۰ تن روزانه را به ظرفیت کنونی خود اضافه خواهد کرد. طرق گزارشات شرکت تا ۹ ماهه سال جاری تجهیزات کارگاهی پروژه انجام شده و مناقصه خرید دستگاه شیردوش ۱۰۰ واحدی در دست اقدام است.

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز