کشت و دام قیام اصفهان با نماد زقیام نزدیک پس از ریزش 50 درصدی از سقف تاریخی خود هم اکنون نزدیک به کف کانال صعودی بلند مدت خود می باشد.

به گزارش بورس امروز، کشت و دام قیام اصفهان با نماد زقیام نزدیک پس از ریزش ۵۰ درصدی از سقف تاریخی خود هم اکنون نزدیک به کف کانال صعودی بلند مدت خود می باشد.

هرچه به سمت ۲۷۰۰ الی ۲۷۵۰ تومان نزدیک تر باشد کم ریسک تر می باشد. حد ضرر اول شکست کف کانال صعودی و حد ضرر دوم شکست کف حمایتی ۲۶۰۰ تومان می باشد.

اولین هدف سهم حوالی ۴۲۰۰ الی ۴۳۰۰ تومان است. لازم به ذکر است برای تایید روند صعودی در میان مدت باید خط روند مشکی رنگ را با قدرت رد کند. هدف در میان مدت حوالی ۷۵۰۰ الی ۸۰۰۰تومان می باشد.

 

  • نویسنده : کیانی کارشناس بازار سرمایه
  • منبع خبر : نشریه بورس امروز