نماد «وساخت» مدت هاست که در داخل یک کانال صعودی بزرگ قرار دارد اما در ریزش های سنگین اخیر، به کف کانال رسیده است و واکنش خود را نشان داد؛ به طوری که نشانه رشد در این سهم دیده می شود.

وساخت مدتهاست که داخل یک کانال صعودی بزرگ قرار دارد.
سهم اخیرا بعد از افتی سنگین به کف کانال فوق رسیده و آنجا عکس العمل نشان داده است.
سهم به کف حکایتی خاص خود در محدوده ۴۵۰۰ تومان عکس العمل نشان داده و حالا نشانه های رشد قیمتی را نمایان کرده است.

علاوه بر رشد چشمگیر حجم معاملات در چند روز اخیر، نشانه های جالب توجه دیگری هم خودنمایی می کنند که در ذیل به آن اشاره می کنم:

-واگرایی های مثبت و مخفی قیمت با rsi و mfi
-شکست روندهای نزولی در آسیلیتورهای پیشرو
-قطع دو میانگین متحرک با گارد صعودی
-تشکیل الگوی سر و شانه کف کوچک و اولیه در کف قیمتی

با این اوصاف، پس از شکست مقاومت ۵۳۰۰ ، مهمترین مقاومت در ۶۲۰۰ خواهد بود که شکست آن هم ، سهم را بسوی محدوده ۸تا ۹ هزار تومانی پیش خواهد برد.

  • نویسنده : علی ابتهاج، کارشناس بازرا سرمایه