شماره 56 نشریه بورس امروز، با عنوان “انحراف در پیش بینی ” در اسفند ماه ۱۳۹۹ منتشر شد.

پی دی اف کم حجم