شرکت مبین وان کیش طی دوره مالی 9 ماهه خود توانسته نسبت به مدت مشابه سال قبل 347 درصد رشد را تجربه کند.

به گزارش بورس امروز، شرکت مبین وان کیش در دوره مالی ۹ ماهه منتهی به (۳۰ آذرماه ۹۹) ضمن ثبت افزایش سرمایه صددرصدی خود و با لحاظ سرمایه جدید به‌ازای هر سهم ۱,۱۴۰ ریال سود محقق کرده است.

«اوان» با سرمایه ثبت شده ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال طی عملکرد ۹ ماهه منتهی (۳۰ آذرماه سال جاری) مبلغ ۲۲۷,۹۲۶ میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴۷ درصد رشد داشته است.

شایان‌ذکر است، در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم‌اهمیت تلقی می‌شود.