شرکت مبین وان کیش طی دوره مالی 9 ماهه خود توانسته نسبت به مدت مشابه سال قبل 347 درصد رشد را تجربه کند.

به گزارش بورس امروز، شرکت مبین وان کیش در دوره مالی 9 ماهه منتهی به (30 آذرماه 99) ضمن ثبت افزایش سرمایه صددرصدی خود و با لحاظ سرمایه جدید به‌ازای هر سهم 1,140 ریال سود محقق کرده است.

«اوان» با سرمایه ثبت شده 200,000 میلیون ریال طی عملکرد 9 ماهه منتهی (30 آذرماه سال جاری) مبلغ 227,926 میلیون ریال سود محقق کرده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 347 درصد رشد داشته است.

شایان‌ذکر است، در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم‌اهمیت تلقی می‌شود.