شرکت سبدگردانی مدیر آسیا در یک گزارش به تحلیل بازار متانول پرداخته و با بیان چشم‌انداز این صنعت ارزندگی نمادهای حاضر در بورس را با نرخ‌های مفروض شده نشان داده است.

شرکت سبد گردانی مدیر آسیا در گزارش اخیر خود به بررسی و تحلیل صنعت متانول و شرکت‌های تولیدکننده حاضر در بازار سرمایه پرداخت. این گزارش شامل ۴ بخش توضیح صنعت پتروشیمی و متانول، تحلیل بنیادی شرکت‌های تولیدکننده، تحلیل حساسیت و تحلیل دارایی محور است.

این گزارش با بیان تعریفی از صنعت پتروشیمی و بیان انواع خوراک به تقسیم‌بندی شرکت‌های حاضر در صنعت پرداخته است. ادامه بخش اول صنعت نفت و گاز در یک نگاه به تصویر کشیده و با بیان توضیحی از متانول جهت گزارش را مشخص کرد. بخش اول این گزارش با بیان روند تولید و مصرف متانول از سال ۲۰۱۳ به پیش‌بینی رشد ۵ درصدی مصرف و تولید متانول تا سال ۲۰۲۲ پرداخت.

با مشخص‌شدن رشد تولید متانول در جهان این گزارش نشان داد که عمده تولید متانول به جنوب آسیا تعلق دارد و در سطح جهانی عمده این تولید مختص چین است همچنین ایران در جایگاه ۵ ام قرار دارد. باتوجه‌به محدودیت‌های در نظر گرفته شده توسط سازمان جهانی دریانوردی از میزان سولفور سوخت کشتی‌ها، این گزارش پیش‌بینی کرده است که این بازار پتانسیل زیادی برای افزایش تقاضای متانول دارد.

طبق این گزارش ۷ شرکت تولیدکننده متانول در کشور وجود دارند که تنها ۳ شرکت در بازار سرمایه فعال هستند و ۴ شرکت در مرحله ساخت قرار دارند. در ادامه بخش اول، گزارش با بیان فرضیاتی برای نرخ دلار، قیمت گاز و نرخ سایر خوراک واحدهای تولیدکننده متانول به پیش‌بینی وضعیت این صنعت در سال جاری و ۱۴۰۰ شرکت‌های تولیدکننده حاضر در بازار سرمایه پرداخته است.

بخش دوم گزارش با پرتفوی سرمایه‌گذاری شرکت‌های مذکور به همراه طرح‌های توسعه کنونی‌شان بسته می‌شود تا در بخش سوم و چهارم به EPS شرکت‌های تولیدکننده حاضر در بازار سرمایه و وضعیت ترازنامه این شرکت‌ها پرداخته شود. نتایج این گزارش حاکی از این است که هر سه شرکت متانول ساز بازار سرمایه ارزنده هستند که با گشایش در وضعیت روابط بین‌الملل این هزینه‌های عملیاتی کاهش‌یافته و روند آسان‌تری پیشروی این شرکت‌ها خواهد بود.