قندچهارمحال قصد دارد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه ۳۴۰ درصدی اعمال کند که کلیه دارایی های مورد ارزیابی شامل زمین و ساختمان می باشند.

به گزارش بورس امروز، قندچهارمحال قصد دارد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها افزایش سرمایه ۳۴۰ درصدی اعمال کند که کلیه دارایی های مورد ارزیابی شامل زمین و ساختمان می باشند.

پیش از این شرکت در سال جاری یک افزایش سرمایه دیگر بابت تامین مالی طرح توسعه ۱۵۰۰ تنی (سال ۱۴۰۰) از محل سود انباشته انجام داده بود که با توجه به رشد بیش از ۲.۵ برابری سود خالص طی ۹ ماهه سال جاری کل مبلغ مذکور مجددا به حساب حقوق صاحبان سهام اضافه شده است. سرمایه این شرکت ۵۶ میلیارد تومانی با احتساب این افزایش سرمایه به ۲۴۶ میلیارد تومان خواهد رسید

  • منبع خبر : کدال