مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران از نهایی شدن طرح جداسازی بازارهای معاملاتی در بورس تهران خبر داد.

به گزارش بورس امروز، علی صحرایی گفت:‏طرح جداسازی بازارهای معاملاتی در بورس تهران نهایی شد و بزودی با همکاری سایر ارکان بازار سرمایه بصورت یکپارچه اجرا میگردد.

وی افزور: هدف این طرح جلوگیری از تاثیر رفتار معاملاتی سهامداران بزرگ ، بر سایر سهامداران بازار سرمایه است.

مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران ادامه داد: ‏در طرح مذکور حد نصاب تفکیک معاملات نهادها در دوبازار عادی و بلوکی بصورت ادواری بازبینی میشود و طی بازه های زمانی مشخص، اثربخشی این سازوکار ارتقاء خواهد یافت.