مهندس سعید رشیدی مدیر عامل شرکت فولاد تاراز چهارمحال از ثبت رکورد مقدار تولید ماهانه و رکورد کیفیت محصولات تولیدی در دی ماه سال ۹۹ خبر داد.

به گزارش بورس امروز، مدیر عامل شرکت فولاد تاراز از ثبت رکوردهای کمی و کیفی جدید و بی سابقه به میزان ۹۹.۸۶ درصد محصول با کیفیت و فاقد عیب به مقدار ۱۸۵۴۹ تن در دی ماه امسال خبر داد.
مهندس سعید رشیدی عنوان کرد رکورد قبلی این شرکت مربوط به مرداد ۹۹ با کیفیت ۹۹.۸۴ درصد و رکورد قبلی تناژ تولید در آذرماه سال گذشته به مقدار ۱۸۰۲۸تن به ثبت رسیده بود.
وی افزود: این تحول چشمگیر حاصل فعالیتهای متعدد از جمله برنامه ریزی مناسب، رعایت استانداردهای داخلی و بین المللی،انجام صحیح و کنترل فرایندها و دستورالعملهای کاری ،انجام به موقع و صحیح تعمیرات و کاهش توقفات ،انجام فعالیتهای مختلف در زمینه شناسایی عیوب،کنترل مناسب مواد خام ورودی به شرکت وکنترل موثر فرایندها همچنین تعریف پروژه های بهبود در خط تولید و محصول نهایی و افزایش دانش فنی پرسنل خط تولید و کیفیت است.

در ادامه مهندس سعید رشیدی با بیان اینکه این موفقیت در شرایطی بدست آمد که در این ماه تولیدات شرکت با ترکیب ابعادی متنوع انجام گرفته است و همچنین حجم بسیاری از تولیدات این ماه از محصولات با حساسیت کیفیت بالا شامل تولید ورقهای گالوانیزه اسکین شده با کیفیت سطح بسیار خوب برای مصارف رنگی و لوازم خانگی،تولید محصول گالوانیزه با پوشش بالا،تولید گالوانیزه از کلاف اسید شویی و همچنین تولید محصول جدید شرکت به نام گالواتاراز(گالوانیزه TOC) صورت پذیرفت.

در پایان مهندس رشیدی خاطر نشان کرد کسب این موفقیت را مرهون تلاش های دلسوزانه مدیران و کارکنان تمامی واحدها هستیم.
وی بزرگترین محدودیت و چالش شرکت فولاد تاراز در جهت تداوم روند روبه رشد تولید را کمبود کلاف سرد خام به عنوان مواد اولیه عنوان کرد و اظهار امیدواری نمود که در سایه حق تعالی و با رفع مشکل تامین مـواد اولیه با وجود کارکنان با انگیزه و پرتلاش شرکت، شاهد افزایش تولید و ثبت رکوردهای جدید در آینده ای نزدیک باشیم.

  • منبع خبر : روابط عمومی فولاد مبارکه