2 عرضه اولیه نفتی و پتروشیمی در نوبت عرضه اولیه قرار گرفتند.

به گزارش بورس امروز، به زودی دو عرضه اولیه در نوبت قرار می گیرند: در مجمع پارسان اعلام شد که پتروشیمی تبریز از زیر مجموعه های «شبریز» در حال طی مراحل پذیرش برای ورود به بورس است و آماده برای عرضه اولیه می شود. همچنین سرمایه گذاری نفت از ارزش گذاری شرکت وابسته سرمایه گذاری نفت قشم و احتمال ورود شرکت به بورس خبر داد.

  • منبع خبر : دنیای بورس