در برهه ای که با نگاه بلند مدت ، روند صعودی در کلیت بازار سرمایه پیش بینی می گردد، شاخص گروه سیمان نیز در وضعیت مناسبی به سر می‌برد .

بابک افشار کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: صنعت سیمان،با حدود نود سال سابقه یکی از قدیمی ترین و مهمترین ترین صنایع در تاریخ یک صده توسعه کشور به شمار می آید. صنعتی که از حیث پراکندگی، پتانسیل اشتغال زایی مناسبی داشته و می تواند بعنوان یک وزنه تولید محصولات غیر نفتی در اقتصاد خودنمایی کند اما بدلیل عدم وجود یک برنامه ریزی استراتژیک سیال در وضعیت مناسبی به سر نمی برد . این یک امر بدیهی در مدیریت نوین است که هر صنعت و سازمانی برای بقا و رشد و به جهت اثربخشی و کارایی ، در کنار ترسیم اهداف بلند مدت،نیازمند یک برنامه ریزی متوازن با چالشها و بحرانهای پیش بینی نشده است و قطعا هر بنگاه اقتصادی ،صنعت و سازمانی که در مواجهه با تغییرات محیطی چابکی لازم را نداشته باشد محکوم به عقب ماندن از سایر رقبا خواهد بود.

وی افزود: صنعت سیمان نیز در حال حاضر از حیث عدم مدیریت صحیح ، کارایی لازم را ندارد . صنعتی که یکی از صنایع انرژی بر بشمار رفته و بیش از آنکه بر کیفیت و تنوع محصولات تاکید گردد ، بر کمیت و افزایش تولید متمرکز شده است. این در حالی است که در بررسی میدانی کشورهایی به مانند ترکیه ، عربستان ، پاکستان چه از حیث کیفیت و چه تنوع محصول از تولیدات ما فاصله گرفته و نیز بخشی از منطقه عراق در تولید سیمان به خودکفایی رسیده است.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: از دیگر دلایل این عقب ماندگی را میتوان در فرسوده بودن این صنعت و عدم ساختار سازمانی مناسب جستجو کرد، بطوریکه شاهد خطوط تولیدی با بیش از پنجاه سال فعالیت بوده و هیچ تلاش اثربخشی در جهت ارتقا سیستم تولید نشده است . بطور کلی این صنعت با مسائلی همچون مازاد تولید ، فرسودگی خطوط ، کیفیت پایین محصول نهایی ، نبود تنوع در محصول در کنار عدم توجه به بازاریابی در منطقه ، فاصله گرفتن از رقبای حاضر در منطقه ، دامپینگ ،نوسانات ارزی و هزینه های حمل و نقل مواجه است .

بیشتر بخوانید:  شرط احیای بورس در سال 1402 چیست؟

افشار اظهار داشت: شاید نقطه قوت قابلیت رقابت در منطقه ، آنهم با وجود بسترهای مناسب سرمایه گذاری مانند عراق ، سوریه و افغانستان، قیمت پایین سیمان به نسبت دیگر رقبای خارجی است که برای کسب بازار جدید نیازمند تصمیمات در سطح عالی بوده و با توجه به پتانسیل ارز آوری مناسب در این بخش ، گزینه تهاتر محصول در منطقه ، جهت تسهیل در امر صادرات گزینه مناسبی جهت تعدیل هزینه حمل و نقل می باشد.

بازار سرمایه و بررسی تکنیکال گروه سیمان

کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در برهه ای که با نگاه بلند مدت ، روند صعودی در کلیت بازار سرمایه پیش بینی می گردد، شاخص گروه سیمان نیز در وضعیت مناسبی به سر می‌برد .

وی در ادامه افزود: براساس بررسی انجام شده ، شاخص این گروه در بلند مدت پتانسیل رسیدن به تراز ۳۲۰۰ واحد را داشته و در این مسیر عوامل بنیادین به مانند اعمال افزایش نرخ جدید ، اعمال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی و …. در برخی نمادها می‌تواند به عنوان کاتالیزور ، راه رسیدن به تراز مذکور را تسهیل بخشد.

در حال حاضر پیش بینی می شود ، شاخص گروه سیمان پس از تکمیل آخرین حرکت اصلاحی در محدوده تقریبی تراز ۷۰۰ واحد ، در قالب موج C محدوده ۲۵۰۰ الی ۳۲۰۰ واحد را با یک شیب مناسب به مانند حرکت صعودی گذشته ،در ساختار یک حرکت کانالیزه کسب نماید . از طرفی هر چه اسیلاتور rsi به منطقه اشباع فروش نزدیک تر باشد ، با Risk/Riward پایین تری جهت سرمایه گذاری مواجه خواهیم بود.

بیشتر بخوانید:  نحوه بررسی تغییرات صندوق های سرمایه گذاری