در بازار بورس ایران تعداد 85 صندوق با درآمد ثابت ثبت شده است .سیاست سوددهی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت معمولا پرداخت سود بصورت یک ماهه یا سه ماهه است. صندوق‌های با درآمد ثابت نسبت به دیگر صندوق‌ها ریسک کمتری دارند و میزان سود آن‌ها در مقایسه با دیگر انواع صندوق، کمتر است.

به گزارش بورس امروز، هدف از شکل‌گیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت تضمین شده، جمع‌آوری وجوه از سرمایه‌گذاران و سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت است.

در بازار بورس ایران تعداد ۸۵ صندوق با درآمد ثابت ثبت شده است که در این بین صندوق های  سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر با     ۳۱۵,۷۷۵,۷۲۷ریال ، لوتوس پارسیان با ۲۴۳,۵۱۵,۵۸۷ ریال، صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان با ۱۵۱,۷۳۴,۰۸۵ ریال و صندوق ثابت سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن با ۱۴۹,۶۴۶,۴۶۵ریال و همچنین صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی با ۱۲۷,۱۳۹,۳۷۵ ریال بیشترین ارزش خالص دارایی ها را داشته اند.

در این بین کمترین ارزش خالص دارایی ها را صندوق های نیکوکاری کشتی ورزش ملی ایران با  ۲,۱۵۹ ریال، نیکوکاری دانشگاه الزهرا با ۵۱,۷۶۲ ریال، نیکوکاری دانشگاه تهران با ۵۷,۲۳۴ ریال، قابل معامله سپر سرمایه بیدار با ۲۴۱,۷۹۲ ریال و توسعه سرمایه نیکی با ۲۸۳,۲۶۹  ریال داشته اند.

دارایی های نقدی

همچنین بیشترین درصد دارایی های نقدی مربوط به صندوقهای صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید با ۹۹.۹۰ درصد و افرا نماد پایدار با ۹۹.۴۶ درصد و صندوق  قابل معامله گنجینه آینده روشن با ۹۹.۱۴ درصد و صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی با ۹۹.۰۸ درصد و قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم با ۹۸.۵۹ درصد ، می باشد.

صندوق های  سرمایه گذاری درآمد ثابت سرآمد،  سرمایه گذاری اندوخته توسعه صادرات آرمانی و صندوق سرمایه گذاری گنجینه زرین شهر با ۳.۰۰ درصد و همچنین صندوق سرمایه‌گذاری مشترک صنعت و معدن با ۷۴.۹۸ و گسترش فردای ایرانیان با ۷۹.۸۷ درصد کمترین میزان دارایی های نقدی را داراست.

بیشترین نرخ سود پیشبینی شده برای صندوق های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت کاردان، سرمایه‌گذاری امین ملت، امین آشنا ایرانیان و دوم اکسیر فارابی با ۲۰ درصد نرخ سود و صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت امید انصاربا ۱۸ درصد نرخ سود پیش بینی شده است. میزان نرخ سود پیشبینی شده  برای  صندوق های صندوق سرمایه‌گذاری ثابت نامی مفید افرا نماد پایدار قابل معامله گنجینه آینده روشن صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی قابل معامله با درآمد ثابت تصمیم با درآمد ثابت فیروزه آسیا و چند صندوق دیگر  با صفر در صد سود کمترین میزان  سود پیشبینی شده است.

میزان سرمایه گذاری در بازار

سرمایه‌گذاری در صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، حداقل ریسک را دارد؛ چون این نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری حداقل ۷۰ درصد و حداکثر ۹۵ درصد از سرمایه خود را روی اوراق مشارکت، سپرده‌های بانکی، گواهی سپرده بانکی و سایر اوراق بهادار با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌کنند. لازم به ذکر است سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار از امن‌ترین روش‌های سرمایه‌گذاری است؛ زیرا بانک‌ها پشتوانه پرداخت این اوراق هستند و سود آنها مشخص است و سود آن در زمان تعیین شده پرداخت می‌شود. باقی مانده سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت به میزان حداقل ۵ درصد و حداکثر ۳۰ درصد در بازار سهام سرمایه‌گذاری می‌شود.

سقف حدنصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، در شهریور سال ۹۵ معادل ۱۵ درصد بود که در آبان ماه ۹۷ این حد نصاب به ۲۵ درصد رسید. در ابتدای سال ۹۹ و در فروردین ماه امسال این حد نصاب ۱۰ درصد تعیین شد و در مردادماه گذشته نیز طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار حدنصاب سرمایه‌گذاری در سهام این صندوق ها به ۵ درصد کاهش یافت.

افراد حقیقی و حقوقی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در این نوع صندوق ها  بصورت دوره‌ای سود دریافت کنند. سیاست سوددهی صندوق‌های سرمایه گذاری با درآمد ثابت معمولا پرداخت سود بصورت یک ماهه یا سه ماهه است و اگر به غیر از این باشد این موارد در امید نامه صندوق ذکر می‌شود. صندوق‌های با درآمد ثابت نسبت به دیگر صندوق‌ها ریسک کمتری دارند و میزان سود آن‌ها در مقایسه با دیگر انواع صندوق، کمتر است. بنابراین صندوق سرمایه گذاری با درآمد ثابت را می‌توان به عنوان یکی از روش‌های مطمئن سرمایه‌ گذاری به حساب آورد.

 

  • منبع خبر : نشریه بورس امروز