بانک آینده ٣۵درصد از سهام شرکت توسعه بین الملل ایران را به قیمت ٢٩٧۵٠ میلیارد تومان از طریق مزایده به شرکت حامیان کیان سازه فروخته است.ارزش دفتری دارایی ١١۶٩٣ میلیارد تومان می باشد.

به گزارش کدال بورس امروز، بانک آینده ٣۵درصد از سهام شرکت توسعه بین الملل ایران را به قیمت ٢٩٧۵٠ میلیارد تومان از طریق مزایده به شرکت حامیان کیان سازه فروخته است.ارزش دفتری دارایی ١١۶٩٣ میلیارد تومان می باشد.

  • منبع خبر : بورس 24