شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در 6 ماه نخست امسال ضمن ثبت افزایش سرمایه 55% در این دوره به ازای هر سهم 911 ریال سود محقق کرده است.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت معدنی و صنعتی گل گهر طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به اواخر اسفند ماه سال ۹۹، معادل مبلغ ۶۷,۷۷۱,۸۹۴ میلیون ریال سود محقق کرده است.

«کگل» با سرمایه ثبت شده ۷۴,۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال در ۶ ماه نخست امسال ضمن ثبت افزایش سرمایه ۵۵% در این دوره به ازای هر سهم ۹۱۱ ریال سود محقق کرده است.

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

  • منبع خبر : کدال