کارشناسان بازار سرمایه معتقدند که اصلاح بازار سرمایه تا کف قیمت یک میلیون و 250 هزار تا یک میلیون و 300 هزار واحد اتفاق خواهد افتاد.

شاخص کل پس از رشد خوبی که از ناحیه یک میلیون و دویست هزار واحدی داشت با عبور از سقف کانال اصلی توانست مجددا رشدی معادل همان مقدار را به ثبت رسانده و با رسیدن به سقف کانال دوم راه اصلاح را آغاز کند.

در این مرحله با توجه به احتمال شکل‌گیری یک ساختار هارمونیک می‌توان پایان این اصلاح را بازه یک میلیون و دویست و پنجاه تا یک میلیون و سیصد هزار واحدی اعلام کرد.

  • نویسنده : میر وحید مقیمی اصل، کارشناس بازار سرمایه