معاون مالی و توسعه سازمانی تامین سرمایه امین از افزایش سرمایه 57 درصدی شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی خبر داد و گفت: سرمایه شرکت به رقم 11 هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.

به گزارش کدال بورس امروز، معاون مالی و توسعه سازمانی تامین سرمایه امین از افزایش سرمایه ۵۷ درصدی شرکت از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی خبر داد و گفت: سرمایه شرکت به رقم ۱۱ هزار میلیارد ریال افزایش می یابد.

وی ادامه داد: افزایش سرمایه مذکور به منظور بهبود ساختار مالی و نسبت کفایت سرمایه در راستای توسعه فعالیت‌ها، افزایش سودآوری شرکت و حفظ و ارتقا جایگاه رقابتی شرکت در صنعت و همچنین مدیریت بهینه ریسک های ناشی از فعالیت شرکت انجام می شود.

ولی‌اله ولی‌نیا افزود: برای افزایش سقف دارایی‌های تحت مدیریت در صندوق‌های امین تا ۲۰۰ هزار میلیارد ریال اقدام شده که انعطاف نقدینگی و مدیریت اوراق تحت بازارگردانی را به نحو مطلوبی به همراه خواهد داشت.

  • منبع خبر : کدال