به گزارش کدال بورس امروز، شرکت دارو سازی جابر از افزایش سرمایه 63 درصدی در نیمه نخست امسال خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت دارو سازی جابر طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به اواخر اسنفد سال ۹۹، معادل مبلغ ۱,۰۸۳,۸۰۲ میلیون ریال سود محقق کرده است.

«دجابر» با سرمایه ثبت شده ۱,۱۳۴,۰۰۰ میلیون ریال در ۶ ماه نخست امسال ضمن ثبت افزایش سرمایه ۶۳ درصدی در این دوره به ازای هر سهم ۹۵۶ ریال سود محقق کرده است.

نکته مهم: در مواردی که شرکت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییر سرمایه داشته باشد آهنگ رشد و یا افت سود خالص دارای اهمیت خواهد بود و نرخ رشد سود هر سهم کم اهمیت تلقی میشود.

  • منبع خبر : کدال