اصلاح نسبتا عمیق «بزاگرس» شانس خروج را از بسیاری از سرمایه گذاران گرفت اما به نظر می‌رسد با برخورد قیمت با محدوده حمایتی با افزایش تقاضا رو‌به‌رو شود.

نماد «بزاگرس» پس از رشد مناسب میان‌مدتی با رسیدن به محدوده مقاومتی، حرکت اصلاحی خود را آغاز کرد. اصلاحی نسبتا عمیق که با توجه به صف‌های فروشش عملا شانس خروج را از بسیاری از سرمایه گذاران گرفت.

پر نشدن حجم مبنا نیز در شکل‌گیری این تراژدی فرسایشی بی تاثیر نبود. اما به نظر میرسد با برخورد قیمت به محدوده حمایتی با افزایش تقاضا روبرو و در نتیجه به سمت شکست مقاومت ۱۶۰۰ حرکت خوهد کرد. در صورت تحقق تحلیل و شکست مقاومت مورد اشاره اولین هدف نماد۲۵۰۰ و در ادامه به هدف ۶۰۰۰ خواهد اندیشید.

  • نویسنده : ميروحيد مقيمى اصل، كارشناس بازار سرمايه