دور شدن قیمت از روند نزولی شکسته شده تا اولین مقاومت هندسی در 173500 می باشد .

بهرنگ شاد رو کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: با نگاهی به نمودار شاخص کل مراحل زیر قابل دریافت هستند :

  • شکست روند نزولی
  • پولبک به روند نزولی شکسته شده
  • انتظاری که در اغلب موارد اینچنین می توان داشت،دور شدن قیمت از روند نزولی شکسته شده تا اولین مقاومت هندسی در ۱۷۳۵۰۰ است.

کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: با توجه به نمودار شاخص کل احتمال شکل گیری الگوی سر و شانه کف مشهود می باشد . خط گردن این الگو در سطح ۱۶۷۰۰۰ بوده و در صورت شکست خط گردن و شکل گیری الگو حتی افزایش عدد شاخص کل تا ۱۸۰۰۰۰ قابل تصور خواهد بود .

 

 

 

 

بیشتر بخوانید:  بورس آماده رشد شاخص/پیش بینی بازار سهام امروز