شرکت صنعتی بهپاک از کسب سود 452 میلیارد تومانی خود طی دوره 12 ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود خبر داد و اعلام کرد: از این مبلغ ۵٣ میلیارد تومان آن مربوط به ماه آذر است.

به گزارش بورس امروز، شرکت صنعتی بهپاک در ١٢ ماهه منتهی به آذر ١٣٩٩ از فروش محصولات خود ۴۵٢ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که از این مبلغ ۵٣ میلیارد تومان آن مربوط به ماه آذر است.

  • منبع خبر : کدال