شرکت کیسون ساختمان توربین فاز ۲ نیروگاه اتمی بوشهر را احداث خواهد کرد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت کیسون از احداث ساختمان توربین فاز ۲ نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد.

ساختمان توربین فاز دو نیروگاه اتمی بوشهر به متراژ حدودی ۶۰ هزار متر مربع در مجاورت فاز یک (نیروگاه فعال) احداث خواهد شد.

شرح کار  قرارداد شرکت کیسون احداث سازه بتنی و فلزی ساختمان توربین و عملیات تکمیلی به جز عملیات برق و مکانیک ویژه ساختمان است.

شایان ذکر است مبلغ این قرارداد ۳۹ میلیون و ۴۵۱ هزار و ۴۱۸ یورو است.

  • منبع خبر : کدال