شرکت صنایع آذراب از انعقاد چند قرارداد جدید با شرکت پترو پارس خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، شرکت صنایع آذرآب از انعقاد قرارداد‌های جدیدی با شرکت پتروپارس ایران خبر داد.

این قراردادها عبارتند از: ۱- ساخت راکتورهای پتروشیمی دهدشت ۲- ساخت مخزن ومبدل پتروشیمی دهدشت ۳- تامین مواد‌، طراحی، ساخت و حمل طرح توسعه آزادگان جنوبی

شایان ذکر است قراردادهای فوق از زمان وصول پیش دریافت منوط به تحویل ضمانتنامه پیش دریافت و حسن انجام تعهدات به کارفرما است و با ساخت وارسال صورت وضعیت قراردادهای فوق تسویه می‌شود.

  • منبع خبر : کدال