مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری مسکن شمال غرب از آخرین پرداخت صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان این شرکت خبر داد.

به گزارش کدال بورس امروز، فرهاد یاسمی گفت: آخرین پرداخت صندوق سرمایه گذاری زمین و ساختمان مسکن شمال غرب به مبلغ ۸۰۸ ریال ( خالص ارزش هر واحد سرمایه گذاری ) به ازای هر واحد سرمایه گذاری در ۳۰ آذرماه سال جاری انجام شده است.

وی افزود: با توجه به تعداد واحدهای تحت تملک، سهام این شرکت مبلغ ۳۲ میلیارد و ۳۳۴ میلیون و ۷۹۱ هزار و ۶۰۰ ریال است.

مدیرعامل «ثغرب» افزود: شایان ذکر است با عنایت به پرداخت انجام شده و براساس مفاد اساسنامه صندوق سرمایه گذاری مزبور، واحدهای سرمایه گذاری ابطال شد.

  • منبع خبر : کدال