كارشناسان بازار سرمايه معتقدند كه بازار سرمايه امروز (سه شنبه دوم دى ماه) با توجه به معاملات روز گذشته، روندى نوسانى خواهد داشت.

به گزارش بورس امروز، رسول چطودوز، كارشناس بازار سرمايه در خصوص وضعيت بازار گفت: با توجه به نحوه معاملات روزهاى گذشته مى توان پيش بينى كرد سهم هاى كوچك مى توانند به رشد خود ادامه دهند.

وى افزود: از سوى ديگر سهم هاى بزرگ رشد آنچنانى نخواهندداشت و در همين محدوده كه قرار دارند معامله مى شوند.

اين كارشناس سرمايه در مورد شاخص گفت: تا پايان سال سقف خاصى ندارد و كف شاخص نيز محدود يك ميليون و ٣٣٠ هزار واحد است.

 

  • منبع خبر : روزنامه دنياى اقتصاد