مجتمع صنعتی آرتا ویل تایر با نماد «پارتا» در صورتی که بتواند محدوده قیمتی خود را در محدوده 5200 تومان حفظ کند احتمال صعود و حرکت قیمت به سمت 10000 تومان را دارد.

در تحلیل زیر سعی خواهیم کرد رفتار قیمت را با ابزارهای مختلف تکنیکی و از زوایای مختلف به چالش بکشیم و احتمال افت قیمت را در برابر صعود آن بررسی کنیم:

نشان می‌دهد قیمت به کف کانال صعودی فرضی واکنش نشان داده است و هم‌پوشانی کف این کانال با سقف قبلی قیمت (مقاومتی که اکنون به حمایت تبدیل شده است) محرکی برای رشد تقاضا شده است. بنابراین می‌توان با حد ضرر کف کانال در محدوده ۵۲۰۰ تومان و هدف سقف آن در محدوده ۱۰۰۰۰ تومان وارد معامله خرید شد.

اندیکاتور RSI  از محدوده فروش هیجانی خود را به بالای ۵۰ رسانده و با قرار گرفتن در رنج ۵۴ نشان از قدرت گرفتن خریداران نسبت به فروشندگان دارد.

همچنین ریسک به ریوارد منطقی این موقعیت خرید در این محدوده را جذاب‌تر کرده است.

در تصویر دوم به سراغ ابزار فیبوناچی رفتیم.

قیمت ۵۰ درصد آخرین رالی صعودی را در مقیاس لگاریتمی در  مدت زمان ۸۴ روز کاری اصلاح کرده است. این در حالی است که رالی صعودی برای بازده ۱۰۰ درصدی تنها ۴۳ روز زمان صرف کرده است.

مقایسه زمان دو موج صعودی و اصلاحی نشان می‌دهد فروشندگان در زمان بیشتر تنها ۵۰ درصد حرکت صعودی را اصلاح کرده‌اند.

کندل‌های این محدوده نشان می‌دهد رالی نزولی متوقف شده و خریداران در این محدوده به نماد برگشته‌اند. حال چنانچه رالی صعودی استارت بخورد هدف اول را می‌توان در محدوده سقف قبلی ۷۴۰۰ تومان در نظر داشت و در صورت شکست این مقاومت هدف بعدی در محدوده متناظر اصلاح ۵۰ درصدی یعنی ۲۰۰ درصد اکستنشن موج اصلاحی خواهد بود که محدوده قیمتی ۱۰۰۰۰ تومان خواهد بود.

در این تصویر آرایش قیمت را با میانگین‌های ایچیمکو بررسی کردیم.

تمامی اجزا نزدیک به هم هستند که نشان از ساید بودن و بدون روند بودن قیمت در این محدوده هست.

همچنین قیمت با قرار گرفتن بالای تن کن سن و کی جن سن  اخطار خرید اول و متوسط را صادر کرده است.

چنانچه قیمت خود را بالای ابر یا کمو برساند و سایر میانگین‌ها  گارد صعودی بگیرند نشانه دیگری از شروع روند صعودی پایدار در قیمت خواهد بود.

می‌توان با حد ضرر آخرین کف به دنبال تریگر خرید بود.

جمع‌بندی

مجموعه عوامل بالا نشان می‌دهد در این محدوده قیمتی مادامی‌که قیمت کف اخیر خود در محدوده ۵۲۰۰ تومان را حفظ کند احتمال صعود و حرکت قیمت به سمت ۱۰۰۰۰ تومان بیشتر از افت آن است.